Image
Image
Image

320L折方油箱


 我公司消费 的油箱可分为铁质油箱、铝合金油箱。
      铁质油箱征求 90L、60L、200L、280L、300L 、320L、380L、400L、纹盘油箱等。铁质油箱制造工艺简朴 ,质料本钱 较低,损坏后容易修补,在汽车行业有着普遍 的运用 。
      320L折方油箱      规格尺寸:500X600X1107

89047


      运用 规模:军用越野车
      接纳手艺 :自主研发


Image
陕ICP备2021013027号-1